Conf. Dr. Carmen Strungaru

Activitate de cercetare:  Etologie

Etologia are drept principal obiect de studiu evidenţierea, descrierea, analiza şi interpretarea bazelor filogenetice, biologice ale comportamentului animal şi uman. Pornind de la "universale comportamentale" sunt analizate aspecte generale şi particulare ale diferitelor acte comportamentale complexe (diada părinte/progenitură, teritorialitatea, organizarea socială, agresivitatea, comunicarea, sexualitatea, etc.) urmărindu-se mecanismele evolutiv-adaptative ale acestora. Observaţiile etologice se desfăşoară în mediul ambiant natural al speciei studiate.

Zoopsihologia - disciplină de legătură între psihologie şi neurobiologie - investighează comportamentul animal în condiţii de laborator care permit controlul variabilelor. Studiile de zoopsihologie se focalizează atât pe comportamentul spontan cât şi pe cel indus experimental (implicarea diferitelor structuri cerebrale în procesele de învăţare/ memorie, efectul diferitelor substanţe neurotrope endogene şi exogene asupra organizării comportamentale, modele animale ale unor stări patologice umane, etc.).

Pe lângă informaţii de ordin teoretic oferite de cursurile şi seminariile de Etologie animală, Etologie umană, Zoopsihologie cuprinse în programa universitară, studenţii, masteranzii şi doctoranzii au posibilitatea să lucreze practic în vederea elaborarii tezelor în domeniile mentionate, fie încadrându-se într-una din temele aflate în derulare, fie abordând teme noi.

 

 

Pin It